Voorwaarden

Hier kunt u de betalingsvoorwaarden van de Fivelgroep vinden zoals ze worden gehanteerd voor contributie en deelname aan activiteiten en kampen. Deze voorwaarden zullen tenzij anders vermeld van altijd van toepassing zijn.

 

G-NQ4RWQZHZC