De hoogte van de contributie bedraagt:

 

Bevers € 63,75 per half jaar
Welpen € 63,75 per half jaar
Dolfijnen € 63,75 per half jaar
Scouts € 63,75 per half jaar
Zeeverkenners € 81,25 per half jaar
Rowans / Sherpa's € 63,75 per half jaar
Stam € 63,75 per half jaar

 

 De hoogte van de contributie kan veranderen. De bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld in december 2018 en gelden vanaf januari 2019. Aan deze bedragen kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Voorwaarden en inning:

 

  • De penningmeester van het stichtingbestuur zorgt voor de contributie-inning.
  • Betaling per kas en/ of via de speltakleiding is niet toegestaan.
  • De contributie wordt geïnd per maand, of per half jaar. Indien men per maand betaalt dan is dat altijd via een machtiging.
  • Als men per halfjaar betaalt, dient men dit binnen 2 maanden te voldoen. Indien dit niet het geval is, is er sprake van een contributieachterstand.
  • Bij een contributieachterstand stuurt de penningmeester 1 keer een schriftelijke aanmaning. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan wordt er telefonisch contact opgenomen met de desbetreffende ouders van een minderjarig lid, of met het lid zelf als deze 18 jaar of ouder is. Als ook dit niet het gewenste resultaat oplevert, wordt het lid uitgeschreven.
  • Zolang de betalingsachterstand niet voldaan is, blijft deze opeisbaar en kan de betreffende persoon niet opnieuw lid worden van of deelnemen aan activiteiten van de groep.