Ledenvertegenwoordigers

Een ledenvertegenwoordiger neemt deel aan de groepsraad en behartigt de belangen van de betreffende leeftijdsgroep. Elke leeftijdsgroep (5-7 jaar, 7-11 jaar, 11-15 jaar en 15-18 jaar) heeft een eigen ledenvertegenwoordiger.

De groepsraad is een bijeenkomst waar leiding, bestuur, adviseurs en leden van commissies bijeenkomen om de gang van zaken binnen de Fivelgroep te bespreken en aankomende acties, kampen en evenementen door te nemen. Uiteraard wordt ook per speltak besproken hoe het ervoor staat en waar aan gewerkt wordt. Op dit punt kan de ledenvertegenwoordiger aangeven wat er leeft bij de leden en ouders zodat dit meegenomen kan worden.

Via onderstaand formulier kunt u in contact komen met de ledenvertegenwoordigers. 

G-NQ4RWQZHZC